Uznesenie č. 143/1983 Zb.Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Národného výboru hlavného mesta SSR Bratislavy vo volebnom obvode č. 92 v mestskej časti Petržalka

Čiastka 30/1983
Platnosť od 14.12.1983 do27.08.1990
Zrušený 346/1990 Zb.