Nariadenie vlády č. 142/1983 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o poskytovaní dôchodkov niektorým pracujúcim dôchodcom

Čiastka 30/1983
Platnosť od 14.12.1983 do31.12.1991
Účinnosť od 01.01.1984 do31.12.1991
Zrušený 578/1991 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1984 - 31.12.1991