Vyhláška č. 14/1983 Zb.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky o poistných podmienkach pre poistenie zodpovednosti za škody

Čiastka 2/1983
Platnosť od 18.02.1983 do31.10.1991
Účinnosť od 01.04.1983 do31.10.1991
Zrušený 364/1991 Zb.