Uznesenie č. 134/1983 Zb.Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady vyhlásení volieb do Stredoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 95 - Varín a volebnom obvode č. 25 - Zákamenné

Čiastka 28/1983
Platnosť od 08.12.1983 do27.08.1990
Zrušený 346/1990 Zb.