Zákon č. 121/1983 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 207/1968 Zb. o zriadení ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej socialistickej republiky

Čiastka 26/1983
Platnosť od 01.11.1983 do27.08.1990
Účinnosť od 01.11.1983 do27.08.1990
Zrušený 347/1990 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.11.1983 - 27.08.1990

Pôvodný predpis

01.11.1983