Zákon č. 117/1983 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa colný zákon

Čiastka 26/1983
Platnosť od 01.11.1983 do30.06.1998
Účinnosť od 01.11.1983 do30.06.1998
Zrušený 200/1998 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.11.1983 - 30.06.1998

Pôvodný predpis

01.11.1983