Zákon č. 116/1983 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o sociálnom zabezpečení

Čiastka 26/1983
Platnosť od 01.11.1983 do31.12.2003
Účinnosť od 01.11.1983 do31.12.2003
Zrušený 461/2003 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.11.1983 - 31.12.2003

Pôvodný predpis

01.11.1983