Vyhláška č. 111/1983 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 59/1980 Zb. o neobchodných vývozoch a dovozoch vecí v znení vyhlášky č. 108/1981 Zb., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 59/1980 Zb. o neobchodných vývozoch a dovozoch vecí

Čiastka 25/1983
Platnosť od 20.10.1983 do31.05.1985
Účinnosť od 20.10.1983 do31.05.1985
Zrušený 41/1985 Zb.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
20.10.1983 - 31.05.1985