Uznesenie č. 10/1983 Zb.Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia o vyhlásení doplňovacej voľby vo volebnom obvode č. 1 pre voľby do Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky

Čiastka 2/1983
Platnosť od 18.02.1983 do28.02.1990
Zrušený 47/1990 Zb.