Vyhláška č. 96/1982 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 95/1979 Zb. o odmeňovaní a hmotnom zabezpečení žiakov a učňov pripravujúcich sa na robotnícke povolania v učebných a študijných odboroch v znení vyhlášky č. 167/1979 Zb., vyhlášky č. 50/1981 Zb. a vyhlášky č. 36/1982 Zb.

(v znení č. 150/1982 Zb.)

Čiastka 17/1982
Platnosť od 16.08.1982 do28.02.1987
Účinnosť od 01.09.1982 do28.02.1987
Zrušený 4/1987 Zb.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.09.1982 - 28.02.1987 150/1982 Zb.

Pôvodný predpis

16.08.1982