Vyhláška č. 88/1982 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 116/1980 Zb. o poskytovaní štipendií a príspevkov študentom vysokých škôl

(v znení č. 99/1982 Zb.)

Čiastka 16/1982
Platnosť od 09.08.1982 do31.08.1984
Účinnosť od 01.09.1982 do31.08.1984
Zrušený 87/1984 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.09.1982 - 31.08.1984 99/1982 Zb.

Pôvodný predpis

09.08.1982