Vyhláška č. 86/1982 Zb.Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky a ministerstva školství České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 93/1979 Sb., o odměňování a hmotném zabezpečení žáků a učňů připravujících se na dělnická povolání v učebních a studijních oborech, ve znění pozdějších předpisů

(v znení č. 99/1982 Zb.)

Čiastka 16/1982
Platnosť od 09.08.1982
Účinnosť od 01.09.1982

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.09.1982 99/1982 Zb. Aktuálne znenie