Nariadenie vlády č. 82/1982 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o zrušení nariadenia vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 78/1970 Zb., ktorým sa vydáva organizačný a rokovací poriadok Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti

Čiastka 15/1982
Platnosť od 30.06.1982
Účinnosť od 01.07.1982

OBSAH