Nariadenie vlády č. 75/1982 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o osobitnej dodatkovej dovolenke pracovníkov pracujúcich v podzemí hlbinných uhoľných a lignitových baní

Čiastka 14/1982
Platnosť od 30.06.1982 do31.03.2002
Účinnosť od 01.07.1982 do31.03.2002
Zrušený 311/2001 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.1982 - 31.03.2002