Zákon č. 73/1982 Zb.Zákon o zmenách zákona o sociálnom zabezpečení a predpisov o nemocenskom poistení

(v znení č. 100/1988 Zb.(nepriamo))

Čiastka 14/1982
Platnosť od 30.06.1982 do31.12.2003
Účinnosť od 01.10.1988 do31.12.2003
Zrušený 100/1988 Zb.