Redakčné oznámenie č. 71/1982 Zb.Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb

Čiastka 13/1982
Platnosť od 25.06.1982 do31.12.1986
Zrušený 77/1986 Zb.