Vyhláška č. 62/1982 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa vyhlasuje zmena Poriadku Rozhodcovského súdu Československej obchodnej a priemyselnej komory

Čiastka 12/1982
Platnosť od 14.06.1982 do29.02.1988
Účinnosť od 01.07.1982 do29.02.1988
Zrušený 14/1988 Zb.