Vyhláška č. 46/1982 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 119/1980 Zb. o výkone ústavnej výchovy a ochrannej výchovy v školských výchovných zariadeniach

Čiastka 8/1982
Platnosť od 29.04.1982 do31.08.2008
Účinnosť od 01.09.1982 do31.08.2008
Zrušený 245/2008 Z. z.