Vyhláška č. 44/1982 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Kultúrnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Bangladéšskej ľudovej republiky

Čiastka 8/1982
Platnosť od 29.04.1982
Účinnosť od 14.05.1982
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 6 Dohoda nadobudla platnosť 19. decembrom 1981.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
14.05.1982 Aktuálne znenie