Vyhláška č. 41/1982 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Kubánskej republiky o kultúrnej, školskej a vedeckej spolupráci

Čiastka 7/1982
Platnosť od 14.04.1982
Účinnosť od 29.04.1982
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 24 dňom 5. januára 1982.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
29.04.1982 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

14.04.1982