Vyhláška č. 29/1982 Zb.Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky o úprave odmien za hudobnú činnosť vykonávanú členmi súborov ľudových hudobníkov

Čiastka 4/1982
Platnosť od 09.03.1982 do30.06.1990
Účinnosť od 01.04.1982 do30.06.1990
Zrušený 215/1990 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.04.1982 - 30.06.1990