Vyhláška č. 22/1982 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Kostarickou republikou

Čiastka 3/1982
Platnosť od 26.02.1982
Účinnosť od 13.03.1982
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 11 Dohoda nadobudla platnosť 25. septembrom 1981.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
13.03.1982 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

26.02.1982