Vyhláška č. 21/1982 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 129/1979 Zb. o pracovnom uplatnení a hmotnom zabezpečení pracovníkov trvale nespôsobilých na doterajšiu prácu v podzemí hlbinných baní

Čiastka 3/1982
Platnosť od 26.02.1982 do31.12.1987
Účinnosť od 26.02.1982 do31.12.1987
Zrušený 102/1987 Zb.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
26.02.1982 - 31.12.1987

Pôvodný predpis

26.02.1982