Vyhláška č. 20/1982 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa mení vyhláška Federálneho ministerstva dopravy č. 94/1972 Zb. o výcviku a ďalšom zvyšovaní odbornosti vodičov cestných motorových vozidiel v znení vyhlášky č. 107/1979 Zb.

Čiastka 3/1982
Platnosť od 26.02.1982 do28.02.1991
Účinnosť od 01.03.1982 do28.02.1991
Zrušený 55/1991 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.03.1982 - 28.02.1991

Pôvodný predpis

26.02.1982