Zákon č. 166/1982 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o hospodárskej arbitráži

Čiastka 35/1982
Platnosť od 16.12.1982 do31.12.1991
Účinnosť od 01.01.1983 do31.12.1991
Zrušený 519/1991 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1983 - 31.12.1991