Vyhláška č. 16/1982 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení vyhláška č. 57/1979 Zb. o náhradách za používanie cestných motorových vozidiel pre pracovných cestách

Čiastka 2/1982
Platnosť od 29.01.1982 do15.01.1984
Účinnosť od 01.02.1982 do15.01.1984
Zrušený 2/1984 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.02.1982 - 15.01.1984

Pôvodný predpis

29.01.1982