Vyhláška č. 141/1982 Zb.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky o zmene a doplnení vyhlášky č. 72/1973 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 68/1957 Zb. o umelom prerušení tehotnosti

Čiastka 29/1982
Platnosť od 01.12.1982 do31.12.1986
Účinnosť od 01.01.1983 do31.12.1986
Zrušený 73/1986 Zb.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1983 - 31.12.1986

Pôvodný predpis

01.12.1982