Zákon č. 134/1982 Zb.Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon o štátnom notárstve a o konaní pred štátnym notárstvom (notársky poriadok)

Čiastka 27/1982
Platnosť od 22.11.1982 do31.12.1992
Účinnosť od 01.04.1983 do31.12.1992
Zrušený 264/1992 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.04.1983 - 31.12.1992

Pôvodný predpis

22.11.1982