Uznesenie č. 12/1982 Zb.Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky o vyhlásení doplňovacej voľby vo volebnom obvode č. 77 pre voľby do Snemovne národov Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky

Čiastka 2/1982
Platnosť od 29.01.1982 do28.02.1990
Zrušený 47/1990 Zb.

Pôvodný predpis

29.01.1982