Uznesenie č. 110/1982 Zb.Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Stredoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode číslo 4 so sídlom v Banskej Bystrici

Čiastka 21/1982
Platnosť od 29.09.1982 do27.08.1990
Zrušený 346/1990 Zb.

Pôvodný predpis

29.09.1982