Vyhláška č. 79/1981 Zb.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky o zdravotníckych pracovníkov a iných odborných pracovníkov v zdravotníctve

(v znení č. 95/1981 Zb.)

Čiastka 20/1981
Platnosť od 14.08.1981 do27.03.2002
Účinnosť od 01.09.1981 do27.03.2002
Zrušený 156/2002 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.09.1981 - 27.03.2002 95/1981 Zb.

Pôvodný predpis

14.08.1981