Vyhláška č. 78/1981 Zb.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 32/1965 Zb. a odškodňovaní bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia v znení vyhlášky č. 84/1967 Zb.

(v znení č. 95/1981 Zb.)

Čiastka 20/1981
Platnosť od 14.08.1981 do31.07.2004
Účinnosť od 01.09.1981 do31.07.2004
Zrušený 437/2004 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.09.1981 - 31.07.2004 95/1981 Zb.

Pôvodný predpis

14.08.1981