Uznesenie č. 32/1981 Zb.Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky o vyhlásení volieb do Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky

Čiastka 7/1981
Platnosť od 03.04.1981 do12.03.1986
Zrušený 10/1986 Zb.

Pôvodný predpis

03.04.1981