Zákon č. 129/1981 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1982

Čiastka 34/1981
Platnosť od 29.12.1981 do31.12.1982
Účinnosť od 01.01.1982 do31.12.1982

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1982 - 31.12.1982

Pôvodný predpis

29.12.1981