Vyhláška č. 112/1981 Zb.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 67/1972 Zb. o miestnom poplatku zo psov v znení vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 65/1976 Zb.

Čiastka 32/1981
Platnosť od 05.12.1981 do31.12.1988
Účinnosť od 01.01.1982 do31.12.1988
Zrušený 218/1988 Zb.

OBSAH