Vyhláška č. 92/1980 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Jemenskej ľudovodemokratickej republiky o vedeckej a technickej spolupráci

Čiastka 23/1980
Platnosť od 30.07.1980
Účinnosť od 14.08.1980
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 12 dňom 17. decembra 1979.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
14.08.1980 Aktuálne znenie