Vyhláška č. 91/1980 Zb.Vyhláška predsedu Štátnej banky československej a Federálneho ministerstva financií, ktorou sa mení vyhláška č. 118/1972 Zb. o pokladničných operáciách v socialistických organizáciách

Čiastka 23/1980
Platnosť od 30.07.1980 do31.12.1991
Účinnosť od 01.01.1981 do31.12.1991

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1981 - 31.12.1991