Vyhláška č. 9/1980 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Obchodnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Kenskej republiky

Čiastka 2/1980
Platnosť od 04.02.1980
Účinnosť od 19.02.1980
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 18 dňom 22. septembra 1979.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
19.02.1980 Aktuálne znenie