Nariadenie vlády č. 89/1980 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o sústave študijných odborov a o dĺžke riadneho štúdia na vysokých školách

Čiastka 23/1980
Platnosť od 30.07.1980 do31.05.1986
Účinnosť od 01.09.1980 do31.05.1986
Zrušený 33/1986 Zb.