Vyhláška č. 86/1980 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 154/1971 Zb. o účtovníctve

Čiastka 22/1980
Platnosť od 22.07.1980 do28.02.1990
Účinnosť od 01.01.1981 do28.02.1990
Zrušený 23/1990 Zb.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1981 - 28.02.1990