Vyhláška č. 84/1980 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa vydáva colný sadzobník neobchodného tovaru

(v znení č. 76/1984 Zb.)

Čiastka 21/1980
Platnosť od 15.07.1980 do31.07.1986
Účinnosť od 01.09.1984 do31.07.1986
Zrušený 45/1986 Zb.