Vyhláška č. 6/1980 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o plnení povinnej školskej dochádzky mimo územia Československej socialistickej republiky

(v znení č. 152/1984 Zb.)

Čiastka 1/1980
Platnosť od 18.01.1980 do28.02.1991
Účinnosť od 01.01.1985 do28.02.1991
Zrušený 42/1991 Zb.