Vyhláška č. 45/1980 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Marockého kráľovstva

Čiastka 12/1980
Platnosť od 24.04.1980
Účinnosť od 09.05.1980
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 8 dňom 7. decembra 1979.