Uznesenie č. 44/1980 Zb.Uznesenie Predsedníctva federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky o vyhlásení doplňovacích volieb vo volebnom obvode č. 63 pre voľby do Snemovne národov Federálneho zhromaždenia ČSSR

Čiastka 12/1980
Platnosť od 24.04.1980 do28.02.1990
Zrušený 47/1990 Zb.