Vyhláška č. 36/1980 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Gréckej republiky o kultúrnej spolupráci

Čiastka 9/1980
Platnosť od 04.04.1980
Účinnosť od 19.04.1980
Redakčná poznámka

Dohoda na základe svojho článku 6 nadobudla platnosť 5. aprílom 1977.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
19.04.1980 Aktuálne znenie