Vyhláška č. 25/1980 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška č. 11/1971 Zb. o učebných odboroch a o organizácii výchovy učňov

(v znení č. 90/1983 Zb.)

Čiastka 5/1980
Platnosť od 04.03.1980 do31.12.1984
Účinnosť od 01.09.1983 do31.12.1984
Zrušený 152/1984 Zb.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.09.1983 - 31.12.1984 90/1983 Zb.
01.09.1980 - 31.08.1983

Pôvodný predpis

04.03.1980