Vyhláška č. 2/1980 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 126/1964 Zb. o styku medzi celoštátnymi dráhami a vlečkami a o vzťahoch medzi zúčastnenými organizáciami (vlečkové podmienky)

Čiastka 1/1980
Platnosť od 18.01.1980 do31.12.2005
Účinnosť od 01.02.1980 do31.12.2005
Zrušený 109/2005 Z. z.

OBSAH