Nariadenie vlády č. 168/1980 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o zmene vládneho nariadenia č. 92/1958 Zb., ktorým sa vykonáva zákon č. 70/1958 Zb. o úlohách podnikov a národných výborov na úseku starostlivosti o pracovné sily

Čiastka 43/1980
Platnosť od 22.12.1980 do31.01.1991
Účinnosť od 22.12.1980 do31.01.1991
Zrušený 1/1991 Zb.

OBSAH