Vyhláška č. 167/1980 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o postupe pri likvidácii podnikov zahraničného obchodu

Čiastka 42/1980
Platnosť od 18.12.1980 do30.06.1988
Účinnosť od 01.01.1981 do30.06.1988
Zrušený 102/1988 Zb.