Vyhláška č. 165/1980 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií a Ústrednej rady odborov o fonde kultúrnych a sociálnych potrieb

Čiastka 41/1980
Platnosť od 16.12.1980 do31.03.1986
Účinnosť od 01.01.1981 do31.03.1986
Zrušený 21/1986 Zb.